Đất, Người Bình Dương

LỊCH SỬ, VĂN HOÁ KHU MỘ DÒNG HỌ TRẦN Ở BÌNH DƯƠNG QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM

  • ĐỖ THANH
  • 12/11/2018

Dòng họ Trần là một dòng họ lớn, giàu có trong tỉnh Bình Dương. Con cháu trong dòng họ Trần có rất nhiều người đỗ đạt, thành danh, giàu có: bác sĩ Trần Công Vị, nha sĩ Trần Công Vàng, luật sư tiến sĩ Trần Văn Trai, Đốc phủ Trần Văn Hổ.... Dòng họ Trần cũng để lại nhiều di tích nổi tiếng: nhà cổ Đốc phủ Đẩu, nhà cổ Xã Tề, nhà cổ Trần Công Vàng, khu mộ ông Lân... Trong đó, khu mộ dòng họ là điểm phát tích cũng như điểm kết nối con cháu và danh tiếng của dòng họ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có thông tin chính thức về khu mộ; những bài viết đề cập về khu mộ đưa những thông tin thậm chí mâu thuẫn với nhau. Bài viết dựa vào tư liệu Hán Nôm trong khu mộ góp phần tìm hiểu thời gian xây dựng khu mộ, làm sáng tỏ chủ nhân của các ngôi mộ cũng như mối liên hệ giữa các ngôi mộ đó.

Xem trọn bộ tại đây

ĐỖ THANH


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương