Đất, Người Bình Dương

CHÍ SĨ NGUYỄN THẦN HIẾN VỚI PHONG TRÀO ĐÔNG DU Ở TÂY NAM KỲ

  • Phạm Thị Huệ
  • 28/01/2019

Dọc theo chiều dài lịch sử khai hoang và mở đất, vùng đất Nam Kỳ in đậm dấu chân của các bậc tiền nhân. Đặc biệt trong giai đoạn đầu chống Pháp, vùng đất này quy tụ những danh nhân kiệt xuất của đất nước. Một trong những nhân kiệt ấy phải kể đến chí sĩ Nguyễn Thần Hiến. Ông là một trong những chí sĩ trọng yếu của phong trào Đông Du ở Tây Nam Kỳ những năm đầu thế kỷ XX. 

Nguyễn Thần Hiến, tự là Phác Đình, hiệu Chương Chu, sinh năm 1857 tại làng Mỹ Đức tỉnh Hà Tiên. Thuở nhỏ cha mẹ đặt tên Nguyễn Như Khuê, nhưng lúc vào bộ đinh, ông tự đổi là Nguyễn Thần Hiến. Tổ tiên của ông vốn là người Quảng Trị, làm quan dưới triều vua Gia Long, vì theo phe đề nghị lập hoàng tôn Đán – con thái tử Cảnh lên ngôi, nên khi vua Minh Mệnh lên nối ngôi, cả gia quyến ẩn cư vào Vĩnh Long sinh sống. Cha ông là Nguyễn Như Ngươn, làm quan cho triều Tự Đức. Năm Tự Đức thứ 17, cụ được vinh thăng tới chức tri huyện, coi sóc cả vùng đất Hà tiên. Mẹ là bà Huỳnh Thị Chu, người Hà Tiên. Bà Chu là vợ thứ của ông Nguyễn Như Ngươn. 

Xem trọn bộ tại đây

Phạm Thị Huệ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương