Đất, Người Bình Dương

ĐÔI NÉT VỀ KHẢO CỔ HỌC BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thị Lan
  • 06/05/2019

Khảo cổ học tiền – sơ sử Bình Dương với hơn bốn mươi năm nghiên cứu và hệ thống tư liệu đã cho thấy trên vùng đất này có một diễn trình phát triển gần hai ngàn năm với ít nhất bốn giai đoạn phát triển kéo dài gần như liên tục. Bên cạnh đó, Bình Dương không chỉ vừa xác lập một trong những đỉnh phát triển thời đại kim khí trên toàn vùng mà còn xác lập được một cơ cấu kinh tế - xã hội ổn định, phát triển với các nghề trồng trọt, luyện kim – đúc đồng, xe sợi – dệt vải, làm gốm và chế tác công cụ đá. Chính vì thế, đã gợi mở những nhận thức mới trong việc nghiên cứu nguồn gốc các cộng đồng cư dân cổ Bình Dương.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thị Lan


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương