Kiến thức lịch sử chung

NƯỚC MẮM VIỆT QUA CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY THẾ KỶ XVII – XVIII

  • Trần Đình Ba
  • 06/05/2019

Trong ẩm thực truyền thống của người Việt, nếu như lúa gạo thể hiện rõ nét nền kinh tế nông nghiệp lúa nước, thì cá, thịt phản ánh loại kinh kinh tế nông nghiệp chăn nuôi hoặc ngư nghiệp đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, và canh rau phản ánh phần nào kinh tế nông nghiệp trồng trọt. Nước mắm, lại là một sản phẩm phát sinh của ngư nghiệp. Nước mắm hiện diện như một thứ gia vị độc đáo, mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt. 

Về nước mắm Việt

Nước mắm Việt ra đời từ bao giờ, ta chưa chứng minh cho tường tận được. Nhưng nguyên liệu làm nước mắm, thì chắc chắn phải từ cá biển, tức là chí ít khi người Việt ra khơi đánh bắt cá. Như vậy, nghề làm nước mắm, phải song hành với ngư nghiệp. Còn theo quan điểm của giáo sĩ J. Richard trong Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin (ấn hành năm 1778 tại Paris) được Nguyễn Thanh Nhã dẫn lại đã cho rằng “Nghề làm nước mắm cũng xưa như nghề đánh bắt cá biển vậy” . Và theo ông, kỹ nghệ làm làm nước mắm, được bắt nguồn từ Thanh Hóa để rồi sau mà lan xuống phía Nam, tới các vùng ở Đàng Trong, nhất là ở Bình Thuận. 

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương