Kiến thức lịch sử chung

PHƯỚC LƯU CỔ TỰ

  • Phí Thành Phát
  • 01/08/2019

Trong quá trình khai phá vùng đất Tây Ninh đến giữa thế kỷ XIX, đã có nhiều lưu dân đến định cư. Trong đó, Trảng Bàng là vùng đất được khai phá sớm nhất trong tỉnh. Là một vùng đất đa văn hóa, nơi hội tụ của nhiều tộc người, Trảng Bàng đã mang trong mình những nét tập tục đa dạng và phong phú về đời sống, sinh hoạt của các tộc người.

Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển ở xứ Trảng, nổi tiếng với các ngôi cổ tự được thành lập từ rất sớm như chùa Huỳnh Long, chùa Hội Phước, chùa Phước Lâm, chùa Tịnh Lý (chùa làng An Tịnh), chùa Long Tiên, chùa Vĩnh An,… và đặc biệt là ngôi cổ tự tổ đình Phước Lưu là một ngôi chùa danh tiếng, còn lưu giữ được những giá trị lịch sử, kiến trúc cổ mang nét đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Xem trọn bộ tại đây

Phí Thành Phát


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương