Đất, Người Bình Dương

CUỘC TẤN CÔNG THỰC DÂN PHÁP ĐẦU NĂM 1916 CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT GIỎI VÕ YÊU NƯỚC TRÊN ĐẤT THỦ DẦU MỘT – BIÊN HÒA XƯA

  • HỔ VĂN TƯỜNG
  • 01/08/2019

Làng Võ Việt Nam luôn truyền nhau về sự việc nhà cầm quyền Pháp đã ra lệnh cấm đoán việc dạy và tập Võ Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, bao gồm  cả ba miền: Tonkin (Bắc Kỳ), An Nam (Trung Kỳ) và Cochinchine (Nam Kỳ), kể từ năm 1900, sau khi người Pháp đã dập tắt hầu hết các cuộc khởi nghĩa chống Pháp xâm lược Việt Nam. Lý do của sự cấm đoán này được loan truyền chính là vì người Pháp đã nhận ra rằng hầu hết các lãnh tụ của những cuộc khởi nghĩa chống lại Pháp đều là “những người giỏi võ”. Họ đã đứng lên chống Pháp đúng với truyền thống “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” (nghĩa là: Đất nước mạnh yếu đều có phần trách nhiệm của đấng nam nhi!).

Xem trọn bộ tại đây

HỔ VĂN TƯỜNG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương