Đất, Người Bình Dương

CHUYỆN “CỌP BẦU LÒNG, VÕ TÒNG TÂN KHÁNH”

  • Sưu tầm và giới thiệu: Hồ Tường
  • 05/11/2019

Bầu Lòng là một làng nhỏ ở về hướng Bắc Sài Gòn lối 80 cây số, trước kia thuộc 1ỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương), rồi thuộc tỉnh Bình Long.(nay là tỉnh Bình Phước H.T.). Từ Sài Gòn lên Bầu Lòng phải theo Quốc lộ 13, qua Lái Thiêu, Bình Dương, Bến Cát, Lai Khê, Bến Đồng Sổ, Bầu Bàng rồi Bầu Lòng đến Chơn Thành, Hớn Quản v.v...
Bắt đầu từ Bến Cát trở lên ta thấy rất nhiều cao su mà trước kia người Pháp mộ dân phá rừng để trồng, lấy gốc cao su thay cây rừng thì chúng ta cũng tưởng tượng rừng Bầu Lòng ngày xưa trông lớn bực nào ?

Xem trọn bộ tại đây

Sưu tầm và giới thiệu: Hồ Tường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương