Kiến thức lịch sử chung

VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG Ở TÂY NINH

  • Phí Thành Phát
  • 05/11/2019

 

Tây Ninh là vùng đất biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ và có hai con sông chính chảy qua tỉnh là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. Là vùng đất đa dạng về văn hóa, nơi hội tụ của nhiều tộc người, trong quá trình định cư, phát triển cuộc sống ven theo các con sông, đặc biệt với sông Vàm Cỏ Đông người dân nơi đây đã hình thành nên những tập tục đa dạng và phong phú gắn với dòng sông này. Trong đó, văn hóa tín ngưỡng được thể hiện qua việc thờ bà Thủy Long, Tiền hiền, Thành Hoàng Bổn Cảnh, Tiên sư,… đã tạo nên những nét đặc trưng trong văn hóa sông nước ở Tây Ninh.

 

Xem trọn bộ tại đây

Phí Thành Phát


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương