Đất, Người Bình Dương

CHÂN DUNG NHÀ CÁCH MẠNG NGUYỄN VĂN TIẾT (1909 - 1948) QUA LỜI KỂ CỦA NGƯỜI THƯ KÝ NGÔ VĂN HÒA

  • Trần Hạnh Minh Phương(*)
  • 18/01/2020

Hội thảo khoa học Nguyễn Văn Tiết Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (12/2019)

 

Nhà cách mạng Nguyễn Văn Tiết sống vỏn vẹn 39 năm nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về nhân cách của người “Đảng viên chân chính, lãnh đạo tài ba được nhân dân yêu mến”. Bài viết này chỉ là ghi chép lại lời kể của ông Ngô Văn Hòa (sinh năm 1924), là thư ký riêng của ông Nguyễn Văn Tiết trong hơn một năm (1946 - 1947) ở chiến khu Thuận An Hòa, qua đó phác họa lại chân dung và những đóng góp của Nguyễn Văn Tiết trong thời gian này.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Hạnh Minh Phương(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương