Đất, Người Bình Dương

DẤU ẤN TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA NGUYỄN VĂN TIẾT THEO PHONG CÁCH DÂN VẬN CỦA HỒ CHÍ MINH

  • Lương Thy Cân*
  • 18/01/2020

Hội thảo khoa học Nguyễn Văn Tiết Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (12/2019)

 

Tóm tắt

Vận động quần chúng là công việc hệ trọng, liên quan mật thiết đến thành bại của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thấm nhuần tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Văn Tiết đã nổi lên là người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Bác Hồ với nghệ thuật xâm nhập và vận động quần chúng ở trình độ cao. Đồng chí đã thành công trong cuộc vận động các ngành, các giới, dân tộc, tôn giáo,.. cùng với toàn dân địa phương có những đóng góp đáng kể trong cuộc kháng chiến của quân dân Thủ Dầu Một chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem trọn bộ tại đây

Lương Thy Cân*


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương