Kiến thức lịch sử chung

ĐỌC “TÂY NINH ĐẤT VÀ NGƯỜI”

  • Trần Hạnh Minh Phương
  • 16/11/2020

Trong bối cảnh không có nhiều công trình nghiên cứu về Tây Ninh, quyển sách Tây Ninh đất và người của nhiều tác giả (dày 779 trang) đã được đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Sách không phải là một quyển địa chí nhưng những bài viết đã được lựa chọn, sắp xếp, biên tập theo một kết cấu hợp lý với các chủ đề: Địa danh, địa lý, khảo cổ, lịch sử, di tích, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, kinh tế không khác gì nội dung của quyển địa chí. Nội dung sách không khô khan, nặng nề nhưng khoa học và đáng tin cậy mang đến cho người đọc những kiến thức vừa chuyên sâu vừa tổng quát về một địa phương cụ thể - Tây Ninh. 

Tải về tại đây

Trần Hạnh Minh Phương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương