Kiến thức lịch sử chung

Những năm sửu lịch sử

  • HUY HOÀNG
  • 11/02/2021

Đối với Việt Nam, những năm Trâu (năm Sửu) cũng là những mốc son rực rỡ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

        

        *Năm Tân Sửu 41, sau thắng lợi rực rỡ của cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị Đông Hán, hai bà Trưng lên ngôi vua (Trưng Vương), xây dựng Nhà nước độc lập, phong mẹ mình làm thái hậu, các nữ tướng làm công chúa, tạo nên thể chế quân chủ nữ quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

        * Năm Đinh Sửu 137, Khu Liên chỉ huy nhân dân vùng Tượng Lâm (Nam Trung Bộ) nổi dậy đánh chiếm các châu quận, làm tan rã chính quyền đô hộ.

        * Năm Quý Sửu 713, tháng 4, Mai Thúc Loan người Hoan Châu (Bắc Trung Bộ) phất cờ khởi nghĩa, lật đổ sự cai trị của nhà Đường, giải phóng đất nước.

        * Năm Ất Sửu 905, tháng 7, Khúc Thừa Dụ - một hào trưởng đất Hồng Châu (Hải Dương) - lãnh đạo nhân dân đứng lên chống nhà Đường, chiếm giữ phủ thành Tống Bình (Hà Nội), tự xưng là Tiết độ sứ, kết thúc về thực chất hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta.

 

        * Năm Ất Sửu 965, lợi dụng sự mâu thuẫn và suy yếu của triều Ngô, các chúa đất khắp nơi nổi dậy cát cứ, tranh giành quyền lực, đánh chiếm lẫn nhau, gây ra tình trạng “loạn 12 sứ quân”.

Xem thêm tại đây

HUY HOÀNG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương