Kiến thức lịch sử chung

Miền tháp cổ

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 20/09/2021

Có cái tên văn nghệ, nhưng Miền tháp cổ (Nxb Đà Nẵng, 2021, tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung, 289 trang) lại là tập khảo cứu lịch sử - văn hóa của Vũ Hùng về miền Trung trong mối quan hệ với lịch sử Champa. Sách gồm 14 bài viết về lịch sử của dãy đất miền Trung, từ đầu thế kỷ XIV, về mẫu hệ Chàm, các man sách, dòng tộc, những ngôi tháp cổ, trầm tích địa danh… thông qua những suy tư, cảm xúc của tác giả, những phỏng đoán, dự cảm được tác giả nghiền ngẫm trong suốt 10 năm khi viết tập sách này.

 

Xem thêm tại đây

 

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương