Kiến thức lịch sử chung

Nguyễn Văn Thới và tác phẩm Kim cổ kỳ quan

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 20/09/2021

Nguyễn Văn Thới (1866-1927), tục gọi là Ba Thới, người làng Mỹ Trà, ấp Long Hậu, tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thân sinh của ông là ông Nguyễn Văn Đỏ và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Buôn, sinh được 4 người con. Vợ của ông Nguyễn Văn Thới là bà Nguyễn Thị Thìn, người cùng thôn. Hai ông bà sinh được 8 người con, nhưng mất hết 4 người con từ nhỏ. Những người con còn lại là các ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Văn Từ và bà Nguyễn Thị Chín. Lúc còn nhỏ ông Nguyễn Văn Thới học chữ nho, lớn lên làm nghề thợ mộc, biết chạm khắc gỗ.

 

Xem thêm tại đây

 

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương