Kiến thức lịch sử chung

Cuốn sách về xứ biển Bình Thuận

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 19/12/2021

Với niềm hoài cảm về lịch sử, văn hóa vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, bốn tác giả, hai già, hai trẻ đã hợp lực cùng nhau biên soạn một cuốn sách nhỏ về Bình Thuận (Bình Thuận - quê xưa gió biển hương đồng, Võ Ngọc Văn, Đỗ Thành Danh, Hoàng Hạnh, Hà Ngân, Nxb Đà Nẵng - TYM Book & Media, quý 3, 2021, 280 trang, giá 159.000đ).

binh-thuan

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương