Kiến thức lịch sử chung

Các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ thế kỷ X-XIX

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 19/12/2021

Cuốn chuyên khảo này được phát triển từ luận án tiến sĩ sử học, được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, nay được nhà xuất bản Thế giới và MaiHaBooks ấn hành (2021, 303 trang).

Sách chia làm 3 chương: Cơ sở hình thành và hoạt động của các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ, Các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ và những mối quan hệ thương mại, Nhận xét về các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ thế kỷ X-XIX

thuong-cang

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương