Đất, Người Bình Dương

Chuyện ông Đước đại náo Mai Hoa Thung - Khẳng định oai danh làng Võ Tân Khánh – Bà Trà

  • Hồ Tường
  • 16/03/2022

Hôm nay là ngày kỳ hẹn của làng võ Tân Khánh-Bà Trà phá trận Mai Hoa Thung của võ sư Mã Định. Hàng trăm người đổ xô tới lò chén Chòm Sao để xem cho mãn nhãn cuộc thư hùng này.  Có cả nhiều người từ miệt Sài Gòn – Chợ Lớn, náo nức đến. Một số người xầm xì rằng: “Mã Định là một cao đồ của phái Thiếu Lâm Tự giả dạng mãi võ, chắc bị bộ hạ thầy Cai Tổng Thêm bức hiếp, nên bày trận đánh một phen cho bỏ ghét. Sợ dân Tân Khánh sẽ mang thảm bại, bởi làm sao địch nổi Mã Định – một hảo thủ trong môn phái từng làm kinh khiếp thế giới về môn võ thuật!”.

Hư thực ra sao chưa rõ, chỉ thấy nhóm thầy Cai Tổng Thêm đứng gần đó xôn xao. Một toán người ngựa chạy ra vô làm cái việc thông tin không ngớt, dường như họ chờ đón một người nào đó? Cai Tổng Thêm đứng đầu tổng Bình Thiện, cai quản luôn cả hai làng võ Tân Khánh và Bà Trà. Ông rất hâm mộ võ thuật của xứ sở.

Mặt trời vừa lên. Thầy Cai Tổng Thêm lo lắng rỉ tai thầy Quy: “Sao giờ này mà Cả Đại vẫn chưa tới?”. “Khi hôm, tôi có cho người ra nhà mời Cả Đại, nhưng được biết ông Cả Đại đang bận việc ngoài Long Thành. Tôi cũng đã tức tốc cho người cưỡi ngựa đi mời cho kỳ được. Nếu không có gì trắc trở thì nội canh năm họ sẽ về tới”.

Xem trọn bộ tại đây

Hồ Tường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24191726