Kiến thức lịch sử chung

Đọc sách NAM KỲ QUAN CHẾ KHẢO LƯỢC (1802-1945)

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 16/03/2022

Khi đọc sách về lịch sử Nam Kỳ, ta hay bắt gặp nhiều thuật ngữ đề cập đến các chức quan trong bộ máy hành chính của triều Nguyễn như: tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, lãnh binh, án sát, tri phủ, cai tổng... và quan chế thời Pháp thuộc như: nguyên soái, thống đốc, thống lý, hiệp lý, chưởng lý, thanh tra chánh sự vụ bổn xứ, tham biện, thông ngôn, ký lục, chủ tỉnh, chủ quận, cai tổng, xã trưởng... nhưng không phải ai cũng hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của nó với bộ máy đi kèm.

Cuốn sách Nam Kỳ quan chế khảo lược (1802-1945) của Lương Hoài Trọng Tính (Nxb Thuận Hóa, 2021, 343 trang, giá 280.000 đ), được biên soạn công phu, đã góp phần vào việc xóa đi “khoảng trống” ấy, đặc biệt hữu ích cho lớp trẻ khi tìm hiểu về lịch sử của những giai đoạn đó.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24191400