Kiến thức lịch sử chung

Đọc sách Lễ hội Miếu bà Ngũ hành Long Thượng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 14/08/2022

Với tính chất “phên dậu” phía nam của vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, Cần Giuộc mang trong mình nhiều dấu ấn lịch sử - văn hóa đặc thù, nơi gặp gỡ của nhiều lớp dân cư và nhiều luồng văn hóa do vị thế địa văn hóa. Tác giả Nguyễn Tấn Quốc đã thực hiện một nghiên cứu trường hợp về một cơ sở tín ngưỡng thờ nữ thần có vai trò quan trọng trong khu vực, qua đó thấy được những đặc điểm của tín ngưỡng này ở Nam Bộ, với tác phẩm Lễ hội miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Nxb Hội Nhà văn, 2022). Đó là góc nhìn sinh thái văn hóa, đặc thù lịch sử, bước đầu nhận diện về lịch sử tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, tổ chức và các hoạt động của miếu Bà Ngũ Hành như một thiết chế văn hóa cổ truyền của làng xã ở địa phương. Nghiên cứu này đã tập trung phân tích bản chất, đặc trưng và giá trị miếu thờ và tục thờ Bà Ngũ Hành ở Long Thượng trên các bình diện cấu trúc, sinh hoạt nghi lễ, tầm ảnh hưởng và chức năng cơ bản của nó. Cuốn sách chia làm 3 chương.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24465875