Đất, Người Bình Dương

Đình Thần An Mỹ Và Những Giá Trị Kiến Trúc Nghệ Thuật

  • Nguyễn Hữu Lộc
  • 04/12/2022

1. Đình thần An Mỹ và dấu ấn của luật sư Trần Văn Trai

An Mỹ là một địa danh hành chính đã xuất hiện từ rất sớm. Theo Địa bạ triều Nguyễn tỉnh Biên Hòa được lập vào năm 1836 thì thôn An Mỹ ở xứ Vườn Dầu thuộc tổng Bình Chánh Hạ, huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa với địa giới như sau: “Đông giáp thôn Tân Phước Tây, cách suối nhỏ, lại giáp địa phận ấp An Phú (Bình Chánh Trung) và xã Tân An; Tây giáp xã Tân An Tây (Bình Chánh Tây), có Cây Đá làm giới, lại giáp địa phân thôn Phú Lợi Tây (Bình Chánh Trung); Nam giáp thôn Phú Lợi Tây (Bình Chánh Trung), có bờ tre làm giới; Bắc giáp xã Tân An, có đại lộ làm giới, lại giáp địa phận ấp An Phú (Bình Chánh Trung)” . Trải qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, An Mỹ không còn là một đơn vị hành chính nữa nhưng dấu tích của thôn này vẫn còn lưu lại qua tên gọi của một số cơ sở: Đường An Mỹ - Phú Mỹ, Trường THPT An Mỹ và quan trọng hơn cả là ngôi đình thần An Mỹ.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Hữu Lộc


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23953484