Đất, Người Bình Dương

Thầy Võ Đất Tân Khánh Gặp “Lý Ngươn Bá Tái Sanh”!

  • Hồ Tường
  • 04/12/2022

Ở miền Nam Việt Nam, chúa Nguyễn thứ nhì tên là Nguyễn Phước Nguyên, cho nên nhân vật Lý Nguyên Bá trong truyện “Thuyết Đường” đã được gọi trại thành Lý Ngươn Bá do kỵ tên húy của chúa Nguyễn. Theo truyện "Thuyết Đường", Lý Ngươn Bá là vương tướng nhà Đường, có sức mạnh vô song, không ai địch lại. Lý Ngươn Bá sử dụng đôi chùy nặng 800 cân, tương đương với 480kg (!?). Truyện “Thuyết Đường” kể rằng, sau khi giết tướng nhà Tùy là Vũ Văn Thành Đô, Lý Ngươn Bá cầm song chùy ném lên trời, bị chùy rơi trúng đầu mà chết! Do vậy, khi nói “Lý Ngươn Bá” tái sinh là muốn nói đến một con người có sức mạnh phi thường!

Một thầy dạy võ nổi tiếng của làng võ Tân Khánh – Bà Trà là thầy Năm Nhị. Ông đã có công quảng bá môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh ! Sau một thời gian đi khắp miền Hậu Giang – Lục Tỉnh, dạy học trò rất đông như lời sư phụ của ông tiên đoán, thầy Năm Nhị mới trở về quê nhà để chọn lọc dạy dỗ cho các cháu có tánh hạnh tốt. Nhiều người nghe danh thầy cũng tới xin nhập học rất đông. 

Một hôm có người ở làng Bình Phước ở miệt Lái Thiêu (nay thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến xin thọ giáo, nhưng vì nhà có tiền của nên mời thầy Năm Nhị đến tận nhà dạy.Thấy bất tiện, thầy Năm Nhị từ chối!

Một học trò đứng tuổi của thầy Năm Nhị là ông Cả Đại (một hương chức đồng thời cũng là một thầy võ khét tiếng miệt An Sơn, nay thuộc thành phố Thuận An) biết người mời thầy Năm Nhị đến nhà dạy tên là Mạnh, có một sức khỏe không kém chi Lý Ngươn Bá thuở xưa, nên có ý tiếc, nên đã đến thúc thầy Năm Nhị chịu khó dạy dỗ, vì dễ ai tìm được người học trò có sẵn sức mạnh như thần ấy! Biết đâu sau này nhờ đó mà danh không bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian?

Xem trọn bộ tại đây

Hồ Tường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24367121