Kiến thức lịch sử chung

Tục Thờ Táo Quân Và Nghề Làm Ông Táo Ở Huế

  • Trần Nguyễn Khánh Phong
  • 04/12/2022

Đất - Nước và Lửa là ba biểu tượng văn hóa mà bất cứ một dân tộc, quốc gia hay tôn giáo nào trên thế giới đều có những cách thể hiện riêng. Trong đó:

- Đất: Tượng trưng cho chức năng người mẹ, đất cho và lấy lại sự sống. Với tính thiêng liêng ấy, với vai trò người mẹ ấy, đất can thiệp vào đời sống xã hội như là một đảm bảo cho các lời thề. Nếu lời thề là mối ràng buộc cốt tử của cộng đồng, thì đất là mẹ và vú nuôi của toàn xã hội.

- Nước: Là nguồn sống, phương tiện thanh tẩy, trung tâm tái sinh.

- Lửa: Là biểu tượng thần thánh, là vị thần sống và tư duy, tượng trưng cho hoạt động đem lại sự sinh sản dồi dào, tẩy uế và soi sáng( ). Xét trên phương diện văn hóa của ba biểu tượng này thì chúng tôi thấy, tượng Ông Táo trong mỗi gia đình người Việt đã là sự hội tụ của Đất - Nước và Lửa. Bởi vì qua câu chuyện dưới đây và qua quy trình làm tượng Ông Táo ở làng Địa Linh, phường Hương Vinh, thành phố Huế chúng ta sẽ thấu hiểu được điều đó.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Nguyễn Khánh Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602821