Kết Quả Tìm Kiếm

GÓP PHẦN TÌM HIỂU LỊCH SỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Cộng đồng người Khmer ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là cộng đồng dân tộc ít người sống tập trung lớn thứ hai trong tỉnh (sau người Hoa). Những vấn đề về lịch sử hình thành, đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội của cộng đồng người Khmer hiện nay chưa được đầu tư tìm hiểu đầy đủ. Bài viết xin được đóng góp một phần nhỏ vào việc tìm hiểu toàn diện bức tranh lịch sử - kinh tế - văn hoá – xã hội của cộng đồng người Khmer nơi đây.


Bước đầu tìm hiểu văn hóa người KHMER ở xã An Bình, huyện Phú Giáo

Theo số liệu cuộc “Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương” năm 2012 của Bảo tàng Bình Dương, trên toàn tỉnh hiện có 887 hộ người Khmer. Đây là dân tộc có số dân đông nhất trong 18 dân tộc ít người đang cư trú trên địa bàn toàn tỉnh. Người Khmer tới Bình Dường từ nhiều vùng, trong nhiều thời điểm và với nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có thể chia thành hai nhóm.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương