Kết Quả Tìm Kiếm

Đại sử ký tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông

Biên niên các sự kiện chính liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ thế kỷ 19 đến nay.


Đại sử ký tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông

Biên niên các sự kiện chính liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ thế kỷ 19 đến nayĐại Việt Sử Ký Toàn Thư

Tựa sách: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Soạn giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v....
Dịch giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Nhà xuất bản: Khoa Hc Xã Hi - Hà Ni
.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty, Nguyễn Quang Trung.
Điều hợp: Lê Bắc - bacle@hotmail.com


Ai giết Lê Lai Giặc Minh hay Lê Lợi ? Tại sao "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư " không chép chuyện "Lê Lai liều mình "?

Giới thiệu : Bài này đã đăng trong Tạp chí Xưa và Nay số 52 B vào tháng 7 năm 1998, sau đó có nhiều bài tranh luận về đề tài này trên các báo ở Việt Nam. Một buổi hội thảo đã được tổ chức vào tháng 3 năm 1999 tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà sử học và các Giáo Sư của các trường Đại Học chuyên ngành về lịch sử. Song song, không hẹn trước, đề tài cũng được tranh luận trong tháng 4 và 5 năm 1998 trên các báo Hương Sen và Diễn Đàn (tại Paris). Bài này cũng đăng trên các trang Quốc Học và Hồ Đắc Duy.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương