Kết Quả Tìm Kiếm

GIÁO DỤC Ý THỨC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA MÔN LỊCH SỬ

Giáo dục cho học sinh ý thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ mang nhiều ý nghĩa. Hiện nay, vấn đề giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường trung học phổ thông được thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có vai trò quan trọng của môn Lịch sử. Bài viết này trình bày một số nội dung và biện pháp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh ở trường trung học phổ thông qua hoạt động dạy học lịch sử.


BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở NAM KỲ THỜI NGUYỄN

Nằm ở phía Nam và Tây Nam của đất nước, khu vực biển Nam Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng thủ trên biển với 2 hòn đảo có vị trí chiến lược là Côn Đảo (biển Đông) và Phú Quốc (biển Tây Nam). Đặc biệt, Phú Quốc, Hà Tiên là địa bàn hoạt động thường xuyên của bọn hải tặc, nên nó có ý nghĩa quan trọng về mặt an ninh quốc phòng.


Hoạt động xác lập và thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới thời vua Gia Long (1802-1820)

Sau khi giành lại quyền làm chủ đất Gia Định (1788), Nguyễn Ánh đã nhanh chóng chỉnh đốn thuế khóa, tích trữ lương thực, củng cố lực lượng, chờ đợi thời cơ tiến đánh Tây Sơn


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương