Kiến thức lịch sử chung
Tư tưởng KITO giáo ở Việt Nam

Không như một số nước trong khu vực chọn một tôn giáo làm quốc giáo, Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo cùng tồn tại song hành với nhau. Các tôn giáo lớn trên thế giới hầu như đều có mặt tại quốc gia hình chữ S này: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành giáo…


Bệnh trạng cuối đời của vua Gia Long

Theo biện chứng luận trị của y học cổ truyền phương đông, các bài thuốc (thống kê là 24 bài) được các “ngự y” đã sử dụng chữa bệnh cho vua Gia Long trong năm Kỷ Mão – 1819 (từ tháng Giêng đến trung tuần tháng chạp), là nhằm chữa hội chứng “tỳ - thận lưỡng hư”, bởi lẽ căn cứ vào chủ trị mỗi bài thuốc (không kể 4 bài thuốc bôi ngoài da)


Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"

“Hoàng Việt luật lệ” là bộ luật thành văn của triều Nguyễn - triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa “Hoàng Việt luật lệ” với các bộ luật khác trong lịch sử chế độ quân chủ ở Việt Nam cũng như với các bộ luật ở Trung Hoa (nhất là luật nhà Thanh), đã được nhiều học giả trong nước và ngoài nước tìm hiểu ở những góc độ khác nhau.


Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử

Sản xuất tiểu nông là cơ sở của chế độ phong kiến, Mác cho rằng, nền tiểu nông và nghề thủ công độc lập cùng nhau hợp thành một phần cơ sở của phương thức sản xuất phong kiến


Làng Việt Nam - Đa nguyên và chặt

Nước là hợp các làng mà thành. Từ làng đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương