Kiến thức lịch sử chung

Bệnh trạng cuối đời của vua Gia Long

Theo biện chứng luận trị của y học cổ truyền phương đông, các bài thuốc (thống kê là 24 bài) được các “ngự y” đã sử dụng chữa bệnh cho vua Gia Long trong năm Kỷ Mão – 1819 (từ tháng Giêng đến trung tuần tháng chạp), là nhằm chữa hội chứng “tỳ - thận lưỡng hư”, bởi lẽ căn cứ vào chủ trị mỗi bài thuốc (không kể 4 bài thuốc bôi ngoài da)

Xem chi tiết


Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"

“Hoàng Việt luật lệ” là bộ luật thành văn của triều Nguyễn - triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa “Hoàng Việt luật lệ” với các bộ luật khác trong lịch sử chế độ quân chủ ở Việt Nam cũng như với các bộ luật ở Trung Hoa (nhất là luật nhà Thanh), đã được nhiều học giả trong nước và ngoài nước tìm hiểu ở những góc độ khác nhau.


Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử

Sản xuất tiểu nông là cơ sở của chế độ phong kiến, Mác cho rằng, nền tiểu nông và nghề thủ công độc lập cùng nhau hợp thành một phần cơ sở của phương thức sản xuất phong kiến


Làng Việt Nam - Đa nguyên và chặt

Nước là hợp các làng mà thành. Từ làng đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước


Từ huyền thoại về biển đến cơ tầng văn hóa biển. Nhận thức về biển, đảo trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc

Nằm ở bờ Tây của Thái Bình Dương, Việt Nam là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo. Với đường bờ biển dài 3.260 km, phía Đông và Đông Nam Tổ quốc ta đều giáp biển. Nếu như ở vùng Đông Bắc có vịnh Bắc Bộ, một trung tâm kinh tế lớn, sớm có mối quan hệ mật tiết với các quốc gia khu vực Đông Bắc Á thì ở cực Nam của đất nước cũng có vùng Biển Tây mà nhiều người quen gọi là "vịnh Thái Lan".


Yếu tố Việt Nam trong hệ thống an ninh khu vực

Nhiều khi các nhà nghiên cứu có quan điểm xem xét hệ thống an ninh trong khu vực không phải là chung của khu vực Á Đông, mà là của riêng vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Điều đó có thể giải thích là do có những chuyên gia chỉ chuyên nghiên cứu về chính sách của các nước trong vùng Đông Bắc Á và không coi trọng vùng Đông Nam Á. Quan điểm như thế theo tôi là hoàn toàn trái ngược với thực tế. Hiện nay, chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn của mình và chấp nhận là trong khu vực Á Đông chỉ có thể xây dựng một hệ thống an ninh riêng của các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á.


Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu so sánh Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam và Hiệp hội văn hóa Đài Loan tại Đài Loan

Việt Nam và Đài Loan trong lịch sử từng nhiều lần bị ngoại bang xâm lược. Vào đầu thế kỷ XX, Việt Nam bị thực dân Pháp thống trị, còn Đài Loan thì chịu ách đô hộ của Nhật Bản 1. Thời kỳ đầu khi mới bị thống trị, cả hai bên đều sử dụng vũ lực để chống lại giặc ngoại xâm. Nhưng đến khoảng đầu thế kỷ XX, hai bên đều dần dần chuyển sang đấu tranh chính trị và văn hoá. Xuất hiện sớm và nổi bật nhất thời kỳ đó là hai tổ chức: Đông Kinh nghĩa thục ở Việt Nam (1907) và Hiệp hội Văn hoá Đài Loan tại Đài Loan (1921).


Nghiên cứu liên ngành trong khoa học lịch sử

Nghiên cứu liên nhành là một phương pháp nghiên cứu hiện đại trong khoa học lịch sử. Theo GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc: " Liên ngành nói một cách giản đơn là sử dụng đồng thời, thực sự khách quan và bình đẳng nhiều phương pháp chuyên ngành, nói chính xác ra là từ hai phương pháp chuyên ngành trở lên, cho nhận thức về một sự vật hay một hiện tượng nào đó".

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23766089