Kiến thức lịch sử chung

Người khai sáng dân ta phải biết sử ta

Mừng Bác Hồ kính yêu 120 năm sống mãi với sự nghiệp độc lập tự do hạnh phúc - CNXH của nhân dân ta. Vui tháng năm đến rực rỡ mặt trời cách mạng học tập làm “Thật sự Đảng trong sạch vững mạnh, đạo đức, văn minh”. Đối với tôi và đồng nghiệp chúng ta còn thêm một gánh nặng bên vai là tìm lại bài thơ diễn ca “Dân ta phải biết sử ta” do cụ Nguyễn Ái Quốc sáng tác cách đây 69 năm kể từ năm 1941. Chúng ta cùng tìm hiểu những giá trị của 6 chữ vàng: dựa vào đâu, mục đích biên soạn, tác giả có đặc điểm gì khác với các nhà thơ, nhà viết lịch sử. Nhà viết sử là thư ký thời đại Trước năm 1941, các bậc sử gia biên soạn những bộ sách: Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần, Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên đời Lê, Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn đời hậu Lê, lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú đời Nguyễn...

Xem chi tiết
Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương