Lịch sử Việt Nam

Nhìn lại phong trào thống nhất phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XIV năm 1975

  • Thích Huệ Thông
  • 06/02/2017

Đạo Phật có lịch sử trên dưới hai ngàn năm đồng hành sắt son với dân tộc, là tôn giáo chiếm được tình cảm và sự quy hướng của đại đa số người dân nước Việt; sự thích nghi và hòa hợp của đạo Phật giữa lòng dân tộc, đã tạo nên mối liên hệ gắn kết giữa sinh hoạt giáo hội với chính quyền nhà nước và đời sống xã hội qua các thời kỳ của lịch sử.

Xem trọn bộ tại đây

Thích Huệ Thông


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương