Đất, Người Bình Dương

CHIẾN DỊCH LÊ HỒNG PHONG - BẾN CÁT (10/1950) - NƠI HOÀN THIỆN CÁCH ĐÁNH ĐẶC CÔNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG KHU 7

  • Nguyễn Quang Huy
  • 02/08/2017

Tân Uyên - Chiến khu Đ là nơi khởi phát, hình thành cách đánh đặc công. Du kích Tân Uyên với cách nghĩ sáng tạo đã tạo ra một cách đánh mới, hiệu quả cao, lấy lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. qua nhiều trận đánh cùng với việc tổng kết đúc rút kinh nghiệm của bộ đội ta, cách đánh đặc công dần hình thành. đến trận đánh đồn Rạch Kiến, khi chiến sĩ Nguyễn Văn Rỡ dùng mìn pê ta phá hủy khẩu pháo 105 ly, đánh sâu vào hậu cứ địch, xung kích mở đường cho bộ binh diệt địch trong chiến dịch Bến Cát, cách đánh đặc công cơ bản hoàn thiện. Cách đánh đặc công là cách đánh mới, một kỹ thuật tác chiến độc đáo sáng tạo của quân và dân Khu 7

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Quang Huy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương