Lịch sử Việt Nam

THỜI ĐẠI & CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ NGÔ THÌ NHẬM

  • NGUYỄN VĂN HOÀN
  • 05/02/2018

Ngô Thì Nhậm (1746-1803), tự Hy Doãn, hiệu Đạt Hiên, xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn học ở Tả Thanh Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). Được mệnh danh là nhà tư tưởng lỗi lạc của thời kỳ biến loạn xã hội.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho, nhận được sự giáo dưỡng của ông nội và cha, Ngô Thì Nhậm đã được thừa hưởng truyền thống giáo dục của một gia đình tri thức nho học phong kiến. Đó là cơ sở để Ngô Thì Nhậm hội tụ cho mình những phẩm chất về văn chương tuyệt vời, khả năng nhận định được thời cuộc và có một cái nhìn khách quan đối với thời cuộc của mình. Từ đó có được sự lựa chọn đúng đắn. Biết đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lao động lên hàng đầu, ông đã ủng hộ sự chính nghĩa của phong trào Tây Sơn, đi theo và hết lòng, hết sức phục vụ Tây Sơn. Dù cho trang sử vẻ vang đó không kéo dài, chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian khá ngắn, cùng với sự tồn tại của phong trào, vương triều Tây Sơn. Nhưng điều đó cũng đã thể hiện được khả năng và thiên tài về đối ngoại của Ngô Thì Nhậm. Tô son điểm phấn cho mốc lịch sử hào hùng của dân tộc cùng với những võ công tồn tại mãi với thời gian.

Xem trọn bộ tại đây

NGUYỄN VĂN HOÀN


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương