Lịch sử Việt Nam

Cày tịch điền xuân mới, một biện pháp khuyến nông của vua Việt

  • Trần Đình Ba
  • 05/02/2018

Suốt triều dài lịch sử chế độ phong kiến nước Việt, kinh tế nông nghiệp lúa nước luôn được coi trọng. Cảnh “Con trâu đi trước, cái cày theo sau” không chỉ phản ánh một nét riêng của kinh tế trọng nông, mà còn được thi vị hóa vào văn hóa dân gian gần gũi với mỗi người dân Việt cổ kim. Để khuyến khích nông dân chăm lo tới việc cày bừa, cấy hái, các triều đại trị vì đã thực hiện lệ cày tịch điền.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương