Lịch sử Việt Nam

Hồ Huân Nghiệp, nhà yêu nước hiếu đễ với cha mẹ, tận trung với non sông

  • Trần Đình Ba
  • 23/05/2018

Trước khi đối mặt với lưỡi đao nơi pháp trường, với tâm thế xem cái chết nhẹ tựa hồng mao, ông ung dung làm bài thơ cuối cùng, cũng là những tâm sự của bản thân, niềm trăn trở gửi gắm lại cho những người ở lại, sự đúc kết lý tưởng sống của ông, được hậu thế gọi là bài Lâm hình thời tác:

Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi,

Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi.

Thử thân sinh tử hà tu luận,

Duy luyến cao đường bạch phát thùy.

Dịch nghĩa:

Thấy nghĩa lòng đâu dám hững hờ,

Làm trai ngay thảo quyết tôn thờ.

Thân này sống chết không màng nhắc,

Thương bấy mẹ già tóc bạc phơ[1].

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương