Lịch sử Việt Nam

MẠC CỬU VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN (TRƯỚC NĂM 1708)

  • Nguyễn Thanh Tuyền
  • 12/11/2018

Vùng đất Hà Tiên trong lịch sử đã từng là một bộ phận lãnh thổ của vương quốc Phù Nam. Khi Phù Nam sụp đổ (đầu thế kỉ VII), Hà Tiên trên danh nghĩa thuộc Chân Lạp nhưng thực tế chỉ là đất hoang cả về kinh tế lẫn chủ quyền. Từ cuối thế kỉ XVII, trong quá trình di cư vào Nam tìm miền đất mới, một bộ phận người Việt đã đến đây, tạo thành cơ sở cư dân ban đầu cho quá trình tụ cư và khai phá Hà Tiên về sau. Tuy nhiên, vùng đất này chỉ thực sự khởi sắc khi Mạc Cửu đến sinh sống và quyết liệt đẩy mạnh công cuộc khai phá trên diện rộng với quy mô lớn, để sau này Hà Tiên trở thành một phần lãnh thổ phát triển năng động của quốc gia Đại Việt dưới quyền các chúa Nguyễn. Việc tìm hiểu công cuộc khai phá Hà Tiên trong giai đoạn đầu tiên, trước khi nó được tích hợp vào quốc gia Đại Việt (năm 1708) do vậy là điều cần thiết để nhìn nhận rõ hơn vai trò và công lao của Mạc Cửu đối với sự phát triển của vùng đất này cũng như đối với toàn bộ tiến trình mở cõi và định cõi trên vùng đất Nam Bộ trong lịch sử Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Tuyền


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương