Lịch sử Việt Nam

VỀ VÙNG ĐẤT TẦM PHONG LONG

  • Đỗ Kim Trường
  • 12/11/2018

Lịch sử ghi nhận, năm Đinh Sửu (1757), Quốc vương Chân Lạp chuyển giao vùng đất Tầm Phong Long cho chúa Nguyễn Phúc Khoát. Trước đây đa số các ý kiến cho rằng Nặc Tôn tự nguyện dâng đất để tạ ơn. Tuy nhiên, đọc lại một số tài liệu có nội dung cần làm sáng tỏ, nên xin thử đặt lại vấn đề: Sự chuyển giao tự nguyện hay bị bắt buộc? Diên địa vùng đất này?

1. Chân Lập chuyển giao vùng đất Tầm Phong Long cho chúa Nguyễn tự nguyện hay bị bắt buộc?

 

Sử Chân Lạp (Histoire du Cambodge) chép sự kiện này như sau: “ANG TONG (1755 – 1757). Quốc vương ANG TONG lên ngôi lần thứ nhì. Triều đình của Ngài còn thảm hại hơn trước rất nhiều. Những sự xung đột trong Hoàng cung gia tăng đến mức khủng khiếp chưa bao giờ có từ xưa đến nay.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương