Lịch sử Việt Nam

Cù lao Giêng – Sự biến đổi địa dư theo thời gian

  • Võ Nguyên Phong
  • 27/01/2019

Đặt vấn đề

Cù lao Giêng, còn gọi là Doanh Châu, là một cù lao lớn nằm trên sông Tiền, bị kẹp bởi hai dòng chảy sông Tiền ở bờ Đông và bờ Tây. Theo thời gian, địa cuộc cù lao Giêng thay đổi mạnh mẽ bởi sự xâm thực dòng chảy, để đến ngày nay cù lao Giêng có diện mạo khá khác biệt so với cách đây hơn 200 năm. Bài viết này khảo sát địa dư cù lao Giêng với những thay đổi địa giới, làng mạc và cả địa danh theo thời gian, vẽ nên một hình ảnh cù lao Giêng trong lịch sử dưới tác động của dòng chảy sông Tiền và cả của con người.

Xem trọn bộ tại đây

Võ Nguyên Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương