Lịch sử Việt Nam

NHỮNG TIỀM NĂNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC THẾ MẠNH CẦN GIỜ HUYỆN BIỂN DUY NHẤT CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY.

  • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • 28/01/2019

Tóm tắt:

Cần Giờ nằm ở cửa ngõ Đông Nam, là huyện biển duy nhất cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng 60km, có tiềm năng kinh tế, là nguồn lực cho Thành phố, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tiến trình phát triển đương đại, huyện Cần Giờ có đóng góp rất lớn từ vai trò lãnh đạo và nhân dân lao động thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời kỳ lịch sử lâu dài. Với hơn 30 năm đổi mới (1986-2018) và sự khởi tạo trước đó đã kiến tạo nên một nơi từng là nghèo, chậm phát triển đã chuyển đổi thành huyện tiền tiêu, phát triển, ổn định và bền vững với nhiều thế mạnh trong tiến trình đô thị hóa, tạo thế và lực cho Thành Phố Hồ Chí Minh chủ động và tích cực hội nhập với thế giới và toàn cầu hóa. 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thị Mộng Tuyền


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương