Lịch sử Việt Nam

NHỮNG ĐIỀU ÍT NGUỒI BIẾT VỀ NƯỚC VIỆT THỜI SƠ SỬ

  • LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC
  • 28/01/2019

Miền Lĩnh Nam không bao gồm nước Âu Lạc của vua An Dương vương. Từ sông Hoàng Hà cách sông Dương Tử cả ngàn cây số, rồi cách cả ngàn cây số nữa mới đến rặng núi Ngũ Lĩnh như bức tường thành chắn ngang, Rặng Ngũ Lĩnh càng xa bản thổ của tộc người Hoa Hạ. Bên kia rặng Ngũ Linh, là miền Lĩnh Nam (có nghĩa là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh) lại càng quá xa với bản thổ tộc người Hoa Hạ. Từ trước đến lúc bấy giờ, tất cả các địa danh nhà Tần lập mới, chưa có quận Giao Chỉ. Tức là đến năm 179 TCN, nước ta chưa tiếp xúc với văn hoá Hoa Hạ. 

Từ Lĩnh Nam sang địa bàn quận Giao Chỉ, cách rặng Ngũ Lĩnh trên ngàn cây số nữa. Ranh giới giữa Quận Giao Chỉ với miền Lĩnh Nam là một hệ thống núi non, tuy không hùng vĩ như rặng Ngũ Lĩnh nhưng cũng khá hiểm trở, là hệ thống phòng tuyến không dễ vượt qua. Tướng Nhâm Ngao dẫn quân vượt Ngũ Lĩnh, đánh chiếm miền Lĩnh Nam lập quận Nam Hải, bấy giờ ở Lĩnh Nam các tộc người không phải tộc Hoa Hạ, mà người Hoa Hạ gọi họ là Việt, nhưng hoàn toàn không phải người Việt Giao Chỉ.

Xem trọn bộ tại đây

LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương