Lịch sử Việt Nam

Vua Hàm Nghi – bậc anh hùng cứu quốc

  • Vũ Trung Kiên
  • 28/01/2019

“Nếu anh bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”. Người anh hùng của dân tộc Dagextan là Abutalip đã nói như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dạy rằng: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Để có một dải giang sơn gấm vóc hôm nay, bao lớp cha ông chúng ta đã: “Trải bao thăng giáng phế hưng/ Đem giòng máu thắm bón từng gốc cây/ Làn không khí giờ đây ta thở/ Đường ta đi nhà ở nơi này/ Tổ tiên từng chịu đắng cay/ Mới mong truyền lại đêm ngày cho ta ”. Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đã có biết bao anh hùng cứu quốc đã xả thân vì đất nước này; họ có thể là nhưng gia nô, gia đồng, có thể là những thiếu niên, cụ già; có thể là người đốn củi và cũng có cả những bậc hoàng đế đã vứt bỏ ngai vàng vì hạnh phúc của muôn dân. 130 năm trước đây vào ngày 13-01-1889 đã có một nhà vua trẻ từ giã quê hương lên đường lưu đày vì yêu nước, thương dân: Đức Hàm Nghi.

Xem trọn bộ tại đây

Vũ Trung Kiên


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương