Lịch sử Việt Nam

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐÌNH LÀNG ĐÔNG NAM BỘ

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 01/08/2019

Ở Đông Nam Bộ trong quá trình lập làng, dựng ấp với mô hình thôn xóm, lúc đầu làng rất rộng nhưng do quá trình phát triển, nhiều làng xã tách nhập nên làng cũ rất nhiều đình miếu, ngược lại ở làng mới thì ít đình và chỉ là những ngôi đình nhỏ. Trên địa bàn huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) hiện có 8 ngôi đình. Có làng 2 đình như xã Gia Bình, lại có khi 2-3 làng mới có 1 đình hoặc có xã không có đình như ở xã Đôn Thuận hoặc do chiến tranh tàn phá như đình Lộc Hưng . 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương