Kiến thức lịch sử chung

SAINT PAUL THÀNH CHARTRES – DÒNG NGOẠI QUỐC ĐẦU TIÊN Ở SÀI GÒN

  • Trương Phúc Hải
  • 01/08/2019

1. Quá trình thành lập tu viện Saint Paul ở Sài Gòn

Cuối năm 1859, Đức cha Dominique Lefèbvre, vị Giám mục tiên khởi của Sài Gòn gửi thư cho Mẹ Révérend Benjamin, bề trên dòng Saint Paul de Chartres (Thánh Paul thành Chartres) tại Hồng Kông, xin gửi 6 nữ tu đến Sài Gòn giúp các giáo sĩ trong việc mục vụ truyền giáo tại lục tỉnh Nam kỳ. Ngày 7/05/1860, Mẹ Benjamin gửi hai chị Marie de la Nativité và Saint Lizier đến Sài Gòn trên một con tàu buôn. Con tàu cập bến Sài Gòn vào ngày 29/5/1860. Đây chính là những nữ tu ngoại quốc đầu tiên có mặt ở Sài Gòn.

Xem trọn bộ tại đây

Trương Phúc Hải


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương