Lịch sử Việt Nam

MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM

  • Trần Vũ Linh
  • 01/08/2019

Trong thời kỳ phong kiến, so với phụ nữ ở một số nước châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản, phụ nữ Việt Nam được xã hội nhìn nhận một cách nhẹ nhàng và tích cực hơn. Điều này được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó văn hóa là một yếu tố nền tảng. Được xã hội thừa nhận dù không được công bằng như nam giới song phụ nữ Việt Nam đã từng bước định hình vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Vũ Linh


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương