Lịch sử Việt Nam

CHẾ ĐỘ BUÔN NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC PHÁP Ở VIỆT NAM

  • Nguyễn Văn Giác
  • 05/11/2019

 

[DẪN NHẬP: Không kể chế độ chiếm hữu nô lệ từng hiện hữu tất định trong lịch sử thế giới cổ đại, các hình thức buôn người vẫn tiếp tục tồn tại dai dẳng dưới các chế độ xã hội tiến hóa về sau, mà cao trào nhất là dòng chảy thương mại xuyên đại dương mệnh danh “Con đường nô lệ” ào ạt phát xuất từ châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ kết nối với điểm đến tân đại lục Mỹ châu vào lúc mở đầu thời cận đại. Ở Việt Nam, vết nhơ lịch sử này được phô bày bởi chủ nghĩa đế quốc Pháp đối với một số thuộc địa thuộc khu vực Tây Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương.

 

Đã 160 năm (1859 - 2019) kể từ lúc khai màn chế độ thuộc địa, chúng tôi xin được cập nhật một vài thông tin liên quan đến biến cố thời quá vãng đau thương của dân tộc]    

 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Giác


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương