Lịch sử Việt Nam

Cải lương và nghệ thuật sân khấu cải lương buổi ban đầu

  • Trần Đình Ba
  • 05/11/2019

 

Nghệ thuật sân khấu cải lương đến nay, đã hơn một thế kỷ. Tuổi ấy, so với những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc như chèo ở miền Bắc hay tuồng nơi miền Trung vẫn còn được xem là son trẻ. Qua 100 năm hiện diện trong ngôi nhà nghệ thuật sân khấu dân tộc, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi với hiểu biết hạn chế của mình, điểm qua vài tìm hiểu thô mộc của bản thân về “cải lương”, “nghệ thuật sân khấu cải lương” và sự có mặt của cải lương buổi ban đầu.

 

Thiết nghĩ, việc nói qua về nội hàm “cải lương” và nghệ thuật sân khấu “cải lương” là điều cần thiết. Vì ta nghe, ta biết về cải lương là một loại hình nghệ thuật đấy, nhưng mấy ai hiểu gốc nguồn nghệ thuật sân khấu “cải lương” là gì chăng, hay đã quên lãng? Hiểu để biết, biết để thấm, ấy cũng là điều nên làm vậy.

 

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương