Lịch sử Việt Nam

TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII QUA GHI CHÉP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  • Đỗ Kim Trường
  • 05/11/2019

Thế kỷ XVII trong lịch sử dân tộc là khoảng thời gian đầy biến động với nhiều sự kiện: công cuộc mở đất phương Nam của chúa Nguyễn; chiến tranh Trịnh – Nguyễn; xu thế chính trị và tranh chấp quyền lực trong tam giác Việt – Xiêm – Miên; cuộc truyền giáo Ki Tô; sự xuất hiện chữ Quốc ngữ và tiếp tục hoằng dương đạo Phật. Trong số đó, tín ngưỡng Phật giáo của người dân Đàng Trong được phản ánh qua lăng kính của những người nước ngoài, tiêu biểu như Cristophoro Borri, Chu Chi Du (Thuấn Thủy) và Thích Đại Sán.
    

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương