Lịch sử Việt Nam

DÂN SỐ VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI THỜI THUỘC PHÁP

  • Dương Văn Triêm(*)
  • 18/01/2020

1. Về tên gọi và giới hạn địa lý 

Tên gọi

Về ý nghĩa tên gọi của Đồng Tháp Mười, đã có nhiều công trình đề cập tới, nên trong bài viết này chúng tôi không nhắc lại. Chỉ giới thiệu qua một số tên gọi của vùng được thể hiện trên bản đồ hay một số văn bản dưới thời Pháp thuộc. 

Dưới thời Pháp thuộc vùng Đồng Tháp Mười được thể hiện trên bản đồ (do người Pháp vẽ) với những tên khác nhau. Tên gọi, khi thì dùng chung cho cả vùng, khi thì bắc gọi tên khác, nam gọi tên khác:

Xem trọn bộ tại đây

Dương Văn Triêm(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương