Lịch sử Việt Nam

CUỘC ĐỜI BINH NGHIỆP CỦA HỔ TƯỚNG QUẬN CÔNG NGUYỄN HUỲNH ĐỨC

  • LƯU MINH TRIỀU*
  • 18/01/2020

CUỘC ĐỜI BINH NGHIỆP CỦA HỔ TƯỚNG 

QUẬN CÔNG NGUYỄN HUỲNH ĐỨC

LƯU MINH TRIỀU* 

 

  1. Thế kỷ XVII-XVIII, Việt Nam bước vào thời kỳ rối ren và phức tạp. Các cuộc chiến tranh liên tiếp diễn ra từ bắc vào nam, khi thì nội chiến, khi thì đánh đuổi ngoại xâm. Nhà Tây Sơn xuất hiện đã lật đổ được họ Trịnh, họ Lê, họ Nguyễn, đánh đuổi được Xiêm và Mãn Thanh. Một người thuộc dòng dõi chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh sau đó đã tập hợp lực lượng, chiếm Gia Định, đánh nhau với Tây Sơn, cuối cùng giành được thắng lợi. Hơn hai mươi năm chiến tranh giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn đã quy tụ rất nhiều những văn thần võ tướng xuất sắc. Nam Bộ là đất giúp cho chúa Nguyễn tạo dựng sự nghiệp cũng có rất nhiều võ tướng trí dũng, tài năng quân sự của họ đã giúp cho Nguyễn Ánh rất nhiều trong cuộc nội chiến giữa hai bên. Năm 1802, nhà Nguyễn được thành lập đã chấm dứt thời kì chiến tranh, thống nhất đất nước. Trong số những công thần giúp nhà Nguyễn có rất nhiều nổi bật, một trong số đó chính là Nguyễn Huỳnh Đức.

Xem trọn bộ tại đây

LƯU MINH TRIỀU*


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương