Lịch sử Việt Nam

TÊN GỌI “CHÂU THÀNH” Ở NAM KỲ THỜI THUỘC PHÁP

  • Dương Văn Triêm(*)
  • 18/01/2020

TÊN GỌI “CHÂU THÀNH” 

Ở NAM KỲ THỜI THUỘC PHÁP

 

Dương Văn Triêm(*)

“Châu thành” là từ Hán – Việt được dùng để đặt tên huyện của một số tỉnh ở Nam bộ hiện nay. Nguồn gốc và ý nghĩa tên gọi của nó hiện còn có nhiều hướng tiếp cận và giải thích khác nhau.

 

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tiếp cận ở gốc độ lịch sử của tên gọi, giai đoạn thuộc Pháp, nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi này.

 

Xem trọn bộ tại đây

Dương Văn Triêm(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương