Lịch sử Việt Nam

Tết Nguyên đán trong cung đình Việt qua các đời

  • Trần Đình Ba (*)
  • 18/01/2020

Tết Nguyên đán trong cung đình Việt qua các đời

 

Trần Đình Ba (*)

 

Tết Nguyên đán của dân tộc với những lề lối, lễ nghi liên quan đến xuất hành, trưng đào, lì xì… trong dân gian xưa nay ta đã thông tỏ xem như sự thường. Nhưng còn trong cung đình dạo xưa, “Tết cả” diễn ra như thế nào? 

 

Dịp Tết Nguyên đán xưa, trong nhân gian từ nhà bạch đinh nghèo rớt cũng phải gắng tươm tất mà có mâm cỗ Tết, còn nhà phú quý thì nào có thể bỏ qua những đồ, những thức đã thành truyền thống của Tết Việt với:

 

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba (*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương