Lịch sử Việt Nam

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU Ý NGHĨA CÁC ĐỊA DANH Ở CÀ MAU

  • Đặng Minh Hoàng(*)
  • 09/05/2020

Trong quá trình Nam tiến của người Việt, nhiều vùng đất mới được khai phá. Cùng với quá trình mở cõi, bảo vệ đất đai thì sự hòa nhập với cư dân bản địa, sự giao thoa văn hóa của những người mới và cũ đã tạo nên những giá trị đặc sắc và ấn tượng. Là một vùng đất mới trong lịch sử 300 năm của đất Gia Định, Cà Mau còn ẩn trong mình những giá trị đặc kinh tế chờ khai thác, những nét văn hóa hoang sơ, mộc mạc chờ để được tìm hiểu, giãi bày như nỗi niềm những người mang gươm đi mở đất. Trong đó, tên các vùng đất mới được tồn tại trong nó những giai thoại, những điển cố, điển tích, những dấu ấn lịch sử hay gắn bó chặt chẽ với đời sống hàng ngày. Nhiều địa danh còn khó hiểu cần phải giải thích cho rõ.

1. Khái quát

Cà Mau với 8 huyện, 1 thành phố, 9 thị trấn, 10 phường, 82 xã, hệ thống kênh rạch, xóm, ấp, hòn, đảo nhiều với tên gọi phong phú, đặc sắc là một đề tài thú vị để tìm hiểu. Tác giả đã thống kê có những cách đặt tên địa đanh ở Cà Mau như sau:

- Tên gọi bắt nguồn từ ngôn ngữ Khơ-me.

- Tên gọi gắn với các nhân vật lịch sử.

- Tên gọi gắn với sự kiện, giai đoạn lịch sử.

 

Xem trọn bộ tại đây

Đặng Minh Hoàng(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương